Numunenin Ulaştırılma Kuralları

Numunenin Ulaştırılma Kuralları

Gelen numuneler için hijyenik şartlarda aseptik koşullarda numune alınmalıdır.

Kamu laboratuvarlarının yeniden yapılanmasında temel hedef,  ülkemizde ulusal ve uluslararası düzeyde bütün ilgili tarafların ihtiyaçlarına  cevap verebilecek etkili ve verimli bir kamu laboratuvar sisteminin  oluşturulmasıdır. Toplam kalite yönetimi çalışmalarıyla laboratuvarlardaki  işlemlerin her basamağında, belirli kalite kurallarının uygun yapılıyor olması,  laboratuvarlar arasında farklı sonuçların alınmasının önüne geçecektir.  Laboratuvar sonuçlarının doğru ve güvenilir olabilmesi için bu alanda  standardizasyonun sağlanması gerekmektedir. Ayrıca istihdam alanlarının  uluslararası boyuta taşınabilmesi için akreditasyon çalışmalarına hız verilmesi  kaçınılmaz olmuştur.